GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2012 г.

 

 

Относно
1. Бюджет за 2012 г.
2. Приложения към Бюджет 2012 г.
3. Разпределение на средствата по училища, детски градини и обслужващи звена и по компоненти на формулите утвърдени със заповеди №88 от 24.02.2012г. и №89 от 24.02.2012г.
4. Информация за изпълнение на бюджета на Община Златоград към 30.06.2012 г.
5. Информация за изпълнение на бюджета на Община Златоград към 30.09.2012 г.
6. Корекции по бюджета на Община Златоград през III-то тримесечие на 2012 г.
5. Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Златоград за 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил