GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Инвестиционна програма - 2012 г.

 

 

Относно
1. Инвестиционна програма за 2012 г.
2. Отчет за изпълнeние на капиталови разходи за ІІ- ро тримесечие на 2012 г.
3. Отчет на Инвестиционната програма на община Златоград за 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил