GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Инвестиционна програма - 2011 г.

 

 

Относно
1. Инвестиционна програма за 2011 г.
2. Отчет на Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил