GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2010 г.

 

 

Относно
1. Бюджет за 2010 г.
2. Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти
3. Разпределение на средствата по училища и обслужващи звена и по компоненти на формулата утвърдена със заповед № 63 от 23.02.2010 г. на кмета на Община Златоград
4. Отчет на бюджета за 2010 г.
5. Приложения към отчета на бюджета за 2010 г.
6. Баланс на Община Златоград за 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил