GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Бюджет - 2009 г.

 

 

Относно
1. Бюджет за 2009 г.
2. Информация относно изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2009 година до 31.03.2009 година
3. Отчет на бюджета за 2009 г.
4. Приложения към отчета на бюджета за 2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил