GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Регистри на етажната собственост

 

 

Относно
1. Регистър на сградите /входовете в режим на етажна собственост на територията на община Златоград
2. Регистър на сдруженията на собственици в режим на етажна собственост в община Златоград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил