GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Регистър на актовете за общинска собственост

 

 

Относно
1. Главен регистър - частна общинска собственост
2. Главен регистър - публична общинска собственост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил