GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Регистър на проектите

 

 

Относно
1. Регистър на изпълнените проекти, финансирани от ЕС, национални и международни организации
2. Регистър на текущи проекти, финансирани от ЕС, национални и международни организации
3. Регистър на депозирани от община Златоград проекти за финансиране от ЕС, национални и международни организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил