GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Правила

 

 

Име на документ
1. Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично частни партньорства на община Златоград
2. Правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил