GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Анализи

 

 

Име на документ
1. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община ЗЛАТОГРАД
2. Проучване и анализ на демографските, социално икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаеми ресурси и потенциали на територията на общината
3. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ за актуализиране на вътрешната нормативна уредба на Общинска администрация Златоград
4. Анализ на регистрираните жалби, възражения и предложения

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил