GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Стратегии на Община Златоград

 

 

Име на документ
1. Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград за периода 2011 – 2015 година
2. Статут за духовно стимулиране в Община Златоград
3. Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2011-2015г.
4. Политика по качеството и информационната сигурност
5. Цели по качеството и информационната сигурност
6. Стратегия за развитие на младежта и спорта в община Златоград за периода 2014-2020 г.
7. Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в община Златоград за периода 2014 – 2020 г.
8. Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград за периода 2016 – 2020 година

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил