GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Град Хрисуполи, община Хрисуполи, Република Гърция


На 05.05.1994 година, в град Златоград се подписва Протокол за побратимяване на община Златоград и община Хрисуполи.

Кметовете на двете общини, водени от убедеността, че хода на историята трябва да продължи в един разширен свят, в който хората да живеят свободно, поемат официално задължението да развият постоянни връзки чрез побратимяването между градовете Златоград и Хрисуполи.

С този си акт се цели:

  1. Контактите, освен на ниво местна власт, да се разпространят и на ниво граждани на двата града, за създаване на връзки между самите жители;
  2. Осъществяване на взаимно сътрудничество, чрез взаимно уважение и солидарност;
  3. Намиране на решение на взаимни проблеми, обмяна на идеи и опит, чрез създаване на контакти между местните органи (социални, културни, спортни и др.) на двете общини;
  4. Опознаване на начина на живот на другия град и диалог не само по въпроси, по които съществува съгласие, но и в сектори, в които има трудности, вярвайки, че обществата могат да прогресират само развивайки се.
  5. Засилване на всички сектори, необходими за успешното развитие на градовете;

 

 

 

 

 

С този протокол представителите на местните власти заявяват, че ще полагат всякакви възможни усилия, в рамките на компетенциите и възможностите на двете общини, за развитието на добросъседски отношения и приятелство между жителите на двата града и двата народа.

Златоград и Хрисуполи носят едно и също име (Хрисуполи на български означава Златоград) и това е една от причините да се осъществи побратимяването между двата града!!!!

Уебсайт на община Хрисуполи »

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил