GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Декларации за конфликт на интереси

 

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Относно
1. Декларации за конфликт на интереси
2. Регистър на декларации за конфликт на интереси

 

 

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Относно
1. Декларации за конфликт на интереси
2. Регистър на декларации за конфликт на интереси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил