GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Кметове и кметски наместници

Кметове и кметски наместници мандат 2011 - 2015г.

1. Хари Емилов Торманов - кмет на село СтарцевоЛични данни:

 

Име:

Хари Емилов Торманов

Адрес:

с. Старцево, ул. “Хан Аспарух”  № 2

Телефон за връзка:

03073/21-20, 0897000763, 0883328306

Дата на раждане

25.03.1965 година, с. Старцево

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2011г. - 2015 г. -   Кмет на с. Старцево, първи мандат

От месец/ година - до месец/ год.

2011г. – „Родопа експерт”, гр. Мадан – експерт по безопасни и здравословни условия на труд

От месец/ година - до месец/ год.

2008г. – 2011г. – Служба „Трудова медицина”, гр. Смолян – експерт по безопасни и здравословни условия на труд

От месец/ година - до месец/ год.

2001г. – 2008г. – Общинска администрация Златоград, секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

От месец/ година - до месец/ год.

1993г. - 2000г. – СОУ „Св. Княз Борис I”, с. Старцево – педогически съветник

Първа месторабота:

1986- 1992г.  – Текстилен комбинат „Костадин Филипов”, гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование – ОУ „Георги Димитров”, с. Старцево – 1979г.

 

Средно образование – Текстилен техникум „Йорданка Николова”, гр. Златоград – 1983г.

 

Висше образование – Институт за учители по практика „Михаил Калинин”, гр. Сливен – 1995г.

 

Допълнителна квалификация – Институт за преквалификация на учители, гр. София – психология, групова работа с деца

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

 МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

 да

 

  2. Зарко Христов Хаджиев - кмет на село Ерма рекаЛични данни:

 

Име:

Зарко Христов Хаджиев

Адрес:

с. Ерма река общ. Златоград

Телефон за връзка:

0887507335 сл. 03074/ 2320

 Дата на раждане

23.09.1962 г. с. Ерма река

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Ерма река,  трети мандат
2011 – 2015 г.

От месец/ година – до месец/ год.

Кмет на село Ерма река,  втори мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Ерма река,  първи мандат
2003 – 2007 г.

Първа месторабота

03.08. 1981 г. – 2003 г. „Горубсо” гр. Златоград  рудник „Ерма река” – началник смяна, началник участък и началник рудник

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - ОУ „В. Левски” с. Ерма река

 

Средно образование - Техникум  по минна промишленост „Васил Димитров” гр. Мадан 1981г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

3. Валентин Митков Караасенов - кмет на село ДоленЛични данни:

 

Име:

Валентин Митков Караасенов

Адрес:

с. Долен,  ул. ”Прогрес” № 17

Телефон за връзка:

0888589536 сл. тел.  03075/2320

 Дата на раждане

10.05.1964 г.,  гр. Златоград

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Долен,  втори мандат
2013 – 2015 г.

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Долен,  първи  мандат
2007 – 2011 г.

Първа месторабота

1987г. – БКС гр. Златоград
1991г. -  Пътно управление гр. Смолян

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Долен  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”

 

Средно образование - Строителен техникум „Н. Вапцаров” гр. Смолян,  1984 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

4. Митко Милков Баткаджов - кмет на село АламовциЛични данни:

 

Име:

Митко Милков Баткаджов

Адрес:

с. Аламовци ,  ул. ”Г. Бенковски”  № 20

Телефон за връзка:

0898798668, сл. тел. 41 - 40

 Дата на раждане

01. 01. 1961 г.,  с. Аламовци

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Аламовци, четвърти мандат
2011 – 2015 г.

От месец/ година - до месец/год.

Кмет на село Аламовци, трети мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Аламовци,  втори  мандат
2003 – 2007 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Аламовци,  първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота

От 1978г. до 1999г. Шофьор в ДАП Златоград

Образование:

 

От година - до година

От 1967 г. до 1975 г.  СОУ „Антим І”  гр. Златоград

 

Средно образование -  СПТУ  „Антон  Иванов” гр. Смолян, 1978 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 


5. Марияна Кирилова Керменова – кметски наместник на село СтрашимирЛични данни:

 

Име:

Марияна Кирилова Керменова

Адрес:

Настоящ адрес: с. Страшимир, Община Златоград, постоянен адрес: гр. Златоград, ул. „Миньорска” №6, бл. 197

Телефон за връзка:

 0888589319

 Дата на раждане

18.11.1965г.,  гр. Мадан

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Страшимир, 
2014 – 2015 г.

Първа месторабота

1984 г. „Горубсо” гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Фабрика

 

Средно професионално образование – СПТУ по текстил „Йорданка Николова” гр. Златоград, оператор в плетачното производство

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

не

 

  
6. Стефан Митков Николов - кметски наместник на село ПресокаЛични данни:

 

Име:

Стефан  Митков  Николов

Адрес:

Настоящ адрес: с. Пресока, постоянен адрес: гр. Златоград  ул. „Христо Ботев”  № 5

Телефон за връзка:

0887 98 12 24

 Дата на раждане

07. 10. 1963 г.,  гр. Златоград 

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Пресока,  четвърти мандат
2011- 2015 г., Кметски наместник на с. Цацаровци, 2014 – 2015г.

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  трети мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, част втори  мандат
2007 – 2007 г.

 

От 2003г. до 2007 г. БКО „Пресока” – база за отдих

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота:

От 1984 до 1999 г. БКО „Пресока” – база за отдих

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  ОУ с. Старцево

 

Средно образование  -  СТПУ „Отдих и Туризъм”   гр. Смолян, 1993 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

 
7. Стефан Митков Николов - кметски наместник на село ПресокаЛични данни:

 

Име:

Стефан  Митков  Николов

Адрес:

Настоящ адрес: с. Пресока, постоянен адрес: гр. Златоград  ул. „Христо Ботев”  № 5

Телефон за връзка:

0887 98 12 24

 Дата на раждане

07. 10. 1963 г.,  гр. Златоград 

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Пресока,  четвърти мандат
2011- 2015 г.

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  трети мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, част втори  мандат
2007 – 2007 г.

 

От 2003г. до 2007 г. БКО „Пресока” – база за отдих

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота:

От 1984 до 1999 г. БКО „Пресока” – база за отдих

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  ОУ с. Старцево

 

Средно образование  -  СТПУ „Отдих и Туризъм”   гр. Смолян, 1993 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

Други:

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил