GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Кметове и кметски наместници

Кметове и кметски наместници мандат 2007 - 2011г.

1. Райчо Митков Кюлевчиев - кмет на село Старцево


Лични данни:

 

Име:

Райчо Митков Кюлевчиев

Адрес:

с. Старцево, ул. “Кольо Фичето”  № 19

Телефон за връзка:

0885 252872

Дата на раждане

29.06.1957 година, с. Старцево

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2007- 2011 г. -   Кмет на с. Старцево, втори мандат

От месец/ година - до месец/ год.

2003-2007г. – Кмет на с. Старцево, първи мандат

Първа месторабота:

1987- 1991г.  - СД “ Търговия на дребно и обществено хранене”  гр. Златоград, директор.
1986 – 1987г.  -  МК “ Дельо Войвода”  гр. Златоград,  заместник-главен директор.
1983 – 1986г.  - ДСО “ Търговия на едро”  гр. Смолян, технолог специалист.

Образование:

 

От година - до година

1978 – 1983г. - Висш  институт за народно стопанство “ Димитър Благоев”- гр. Варна
1972 - 1976г.- Техникум по електротехника  “ В. Ленин”-гр. Пловдив- средно образование.
1964 – 1972г. - ОУ с. Старцево- основно образование.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

 МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

 да

 

2. Велин Асенов Башев - кметски наместник на село Кушла


Лични данни:

 

Име:

 Велин Асенов Башев 

Адрес:

 Ул. “Дунав” № 6, 4980, Златоград

Телефон за връзка:

 0884 871201 / 03071 4475

 Дата на раждане

29.11. 1970 г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на с. Кушла,  втори мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.
(Първа месторабота)

Кметски наместник на с. Кушла,  първи мандат
2003 – 2007 г.

 

 

Образование:

 

От година - до година

Средно образование -  СПТУ по Автотранспорт гр. Смолян
Специалност  Автомонтьор - шофьор

Допълнителна квалификация:

Работил в сферата на строителството

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

Други:

машинопис

 

 
3. Зарко Христов Хаджиев - кмет на село Ерма река


Лични данни:

 

Име:

Зарко Христов Хаджиев

Адрес:

с. Ерма река общ. Златоград

Телефон за връзка:

0887507335 сл. 03074/ 281

 Дата на раждане

23.09.1962 г. с. Ерма река

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Ерма река,  втори мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Ерма река,  първи мандат
2003 – 2007 г.

Първа месторабота

03.08. 1981 г. „Горубсо” гр. Златоград  рудник „Ерма река”

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - ОУ „В. Левски” с. Ерма река

 

Средно образование - Техникум  по минна промишленост „Васил Димитров” гр. Мадан 1981г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

 
4. Борис Симеонов Пулев - кмет на село Страшимир


Лични данни:

 

Име:

Борис Симеонов Пулев

Адрес:

с. Страшимир, общ. Златоград

Телефон за връзка:

 

 Дата на раждане

13.10. 1949 г.,  с. Старцево

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Страшимир,  втори мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Страшимир,  първи мандат
2003 – 2007г.

Първа месторабота

03.08. 1981г. „Горубсо” гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Страшимир

 

Средно образование - гимназия „Отец Паисий” гр. Мадан,  1968 г.
От 1971 до 1975 г. средно образование - Техникум  по минна промишленост „Васил Димитров”  гр. Мадан

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

 
5. Валентин Митков Караасенов - кмет на село Долен


Лични данни:

 

Име:

Валентин Митков Караасенов

Адрес:

с. Долен,  ул. ”Горна” № 309

Телефон за връзка:

0889476007 сл. тел.  03075/2320

 Дата на раждане

10. 05. 1964 г.,  с. Долен

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Долен,  първи  мандат
2007 – 2011 г.

Първа месторабота

1987г. – БКС гр. Златоград
1991г. -  Пътно управление гр. Смолян

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Долен  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”

 

Средно образование - Строителен техникум „Н. Вапцаров” гр. Смолян,  1984 г.
 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

 
6. Митко Милков Баткаджов - кмет на село Аламовци


Лични данни:

 

Име:

Митко Милков Баткаджов

Адрес:

с. Аламовци ,  ул. ”Г. Бенковски”  № 20

Телефон за връзка:

0885/636690, сл. тел. 49 -55

 Дата на раждане

01. 01. 1961 г.,  с. Аламовци

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Аламовци, трети мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Аламовци,  втори  мандат
2003 – 2007 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Аламовци,  първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота

От 1978г. до 1999г. Шофьор в ДАП Златоград

Образование:

 

От година - до година

От 1967 г. до 1975 г.  СОУ „Антим І”  гр. Златоград

 

Средно образование -  СПТУ  „Антон  Иванов” гр. Смолян, 1978 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

 
7. Бисер Митков Цацаров - кметски наместник на село Цацаровци


Лични данни:

 

Име:

Бисер Митков Цацаров

Адрес:

с. Цацаровци,  общ. Златоград

Телефон за връзка:

0886 066986

 Дата на раждане

14. 06. 1974г.,  гр. Златоград

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Цацаровци,  трети мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Цацаровци,  втори  мандат
2003 – 2007 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Цацаровци,  първи  мандат
1999 – 2003 г.

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  От 1981 до 1989г.  ОУ „Христо Ботев” с. Фабрика

 

Средно образование  -   От 1989 г. до 1993 г.  ТМП „Васил Димитров” гр. Мадан

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

 
8. Стефан Митков Николов - кметски наместник на село Пресока


Лични данни:

 

Име:

Стефан  Митков  Николов

Адрес:

гр. Златоград  ул. „Христо Ботев”  № 5

Телефон за връзка:

0887 98 12 24

 Дата на раждане

07. 10. 1963 г.,  гр. Златоград 

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Пресока,  втори мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, първи  мандат
2003 – 2007 г.

Първа месторабота:

От 1984 до 2003 г. БКО „Пресока”

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  ОУ с. Старцево

 

Средно образование  -  СТПУ „Отдих и Туризъм”   гр. Смолян, 1993 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

Други:

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил