GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Кметове и кметски наместници

1. Румен Василев Биндев - кмет на село Старцево
Лични данни:

 

Име:

Румен Василев Биндев

Адрес:

с. Старцево, ул. “”  №

Телефон за връзка:

03073/21-20, 0897000763, 0885252872

Дата на раждане

05.06.1964 година, с. Старцево

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2015г. - 2019 г. -   Кмет на с. Старцево, първи мандат

От месец/ година - до месец/ год.

 - 1987г. - 2015г. – Общинска администрация златоград, кметство село Старцево – административна дейност, Секретар на кметство, организатор ОН, специалист и старши специалист АОН

От месец/ година - до месец/ год.

1985г. – 1985г. ДПП „Свобода-97” гр. Златоград – техническа поддръжка на машини и съоръжения

От месец/ година - до месец/ год.

1984г. – 1985 г. – „Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград – поддръжка на ел. техника

Първа месторабота:

1984г. – 1985 г. – „Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование – ОУ „Георги Димитров”, с. Старцево – 1971г. - 1979г.

 

Средно образование – ЕСПУ „Антим І”, гр. Златоград – 1979г. - 1982г.

 

Полувисше образование –Колеж по икономика и управление, гр. Свищов, специалност – държавно управление и администрация 1985г. - – 1987г.

 

Висше образование, придобита квалификационна степен-бакалавър, ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна. Професионална квалификация – публична администрация 2002.г – 2007.г

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

 МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

 да


  

2. Емил Митков Профиров - кмет на село Ерма рекаЛични данни:

 

Име:

Емил Митков Профиров

Адрес:

с. Ерма река, ул. „Родопи” 4А

Телефон за връзка:

0893343747

 Дата на раждане

10.04.1961 г. с. Ерма река

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Ерма река,  първи мандат
2019 г.

Първа месторабота

2001 – 2019 г. „Албатекс” ООД – ел. техник

1988 – 2000 г. „Горубсо Златоград” АД – ел. шлосер

1981 – 1988 г. „Минстрой” – оператор на пулт

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - ОУ „В. Левски” с. Ерма река

 

Средно образование – ТМТ „Христо Ботев” гр. Смолян

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да


3. Десислава Симова Топчиева - кмет на село Долен
Лични данни:

 

Име:

Десислава Симова Топчиева

Адрес:

С. Долен, ул. „Христо Ботев” № 87

Телефон за връзка:

0893 343 757

 Дата на раждане

24.10.1983 г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Долен, първи мандат
2019 – 2023 г.

От месец/ година

2010 – 2019 г. Специалист в Кметство с. Долен

От месец/ година

2002 - 2009 г. Оператор в шевното производство

Образование:

 

От година - до година

Основно образование: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен

 

Средно образование: ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград

 

Висше образование: ВСУ „Черноризец Храбър”, филиал Смолян

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

4. Аспарух Ангелов - кмет на село Аламовци
Лични данни:

 

Име:

Аспарух Ангелов

Адрес:

Село Аламовци

Телефон за връзка:

0885 636 690

 Дата на раждане

12.06.1963г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Аламовци, първи мандат
2015 – 2019 г.

От месец/ година - до месец/год.

1996г. – 2015г. Комплекс „Амиго” гр. Златоград – управител

От месец/ година - до месец/ год.

1986 г. – 1996 г. „Градска търговия” гр. Златоград – барман, сервитьор

Първа месторабота

1984г. – 1986г. „Градска търговия” гр. Мадан

Образование:

 

От година - до година

1978г. – 1981г.  -  Средно образование:

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да


5. Невен Ясенов Алендаров–кмет на село Страшимир
Лични данни:

 

Име:

Невен Ясенов Алендаров

Адрес:

С. Страшимир

Телефон за връзка:

0888 589 319

 Дата на раждане

31.03.1965г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Страшимир, първи мандат
2015 – 2019 г.

От месец/ година

„Крис – МТ” гр. Мадан

Първа месторабота

1985г. – „Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование: ОУ „Христо Ботев” с- Фабрика

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

   
6. Стефан Митков Николов - кметски наместник на село Пресока
Лични данни:

 

Име:

Стефан  Митков  Николов

Адрес:

Настоящ адрес: с. Пресока, постоянен адрес: гр. Златоград  ул. „Христо Ботев”  № 5

Телефон за връзка:

0887 98 12 24

 Дата на раждане

07. 10. 1963 г.,  гр. Златоград 

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Пресока,  пети мандат
2015- 2019 г.

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  четвърти мандат
2011- 2015 г., Кметски наместник на с. Цацаровци, 2014 – 2015г.

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  трети мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, част втори  мандат
2007 – 2007 г.

 

От 2003г. до 2007 г. БКО „Пресока” – база за отдих

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота:

От 1984 до 1999 г. БКО „Пресока” – база за отдих

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  ОУ с. Старцево

 

Средно образование  -  СТПУ „Отдих и Туризъм”   гр. Смолян, 1993 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

  
7. Марияна Кирилова Керменова - кметски наместник на село Цацаровци
Лични данни:

 

Име:

Марияна Кирилова Керменова

Адрес:

Настоящ адрес: с. Страшимир, Община Златоград, постоянен адрес: гр. Златоград, ул. „Миньорска” №6, бл. 197

Телефон за връзка:

 0888589319

 Дата на раждане

18.11.1965г.,  гр. Мадан

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Цацаровци,  
2015 – 2019 г.

От месец/ година -

Кметски наместник на село Страшимир,  
2014 – 2015 г.

Първа месторабота

1984 г. „Горубсо” гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Фабрика

 

Средно професионално образование – СПТУ по текстил „Йорданка Николова” гр. Златоград, оператор в плетачното производство

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

неЛични данни:

 

 

8. Севдалин Минчев Хаджиев - кметски наместник на село Кушла
Лични данни:

 

Име:

Севдалин Минчев Хаджиев

Адрес:

Настоящ адрес: гр. Златоград, ул. „Янтра” №3

Телефон за връзка:

 0895 50 90 74

 Дата на раждане

21.06.1973 г.,  село Кушла

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Кушла,  
2015 – 2019 г.

От месец/ година -

Кметски наместник на село Кушла,  
2014 – 2015 г.

Първа месторабота

1993 г. ЕТ „Бети – 58” гр. Златоград - геодезист

Образование:

 

От година - до година

Основно образование – гр. Златоград

 

Средно специално образование – Строителен техникум „Никола Вапцаров” гр. Смолян

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

даЛични данни:

 

 

АРХИВ:

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил