GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"





  Заместник-кмет на Община Златоград

Име: Севдалин Съботинов Севриев

Дата на раждане: 28 декември 1966, с. Ерма река

Образование:

 • Университет за национално и световно стопанство - София
 • Teхникум по минно дело - Перник, специалност "Геология и проучване на полезни изкопаеми"

Квалификация: Магистър по икономика и преподавател по икономически дисциплини.

Специалност: Икономика и организация на труда

Допълнителна квалификация:

 • "Управление на местни финанси и бюджет";
 • "Местни финанси" към СУ "Св. Климент Охридски";
 • "Разработка и управление на проекти по Европейските структурни фондове

Професионален опит:

 • От 2007 г. - към момента - Заместник-кмет на община Златоград
 • От 1996 г. - 2007 г. -  в Общинска администрация - Златоград: спец. "Цени и ценообразуване" (до 1997 г.); гл.спец. "ТРЗ"(до 2000 г.); началник "Финансово-счетоводен отдел" (до 2002 г.); Директор на дирекция "ФССД"(до 2007 г.).
 • От 1994 г. - 1996 г. - Икономист по труда в отдел "Прогнози и цени" в "ГОРУБСО" АД;
 • От 1985 г. - 1993 г. - Работник по опробване и документиране на работни места "ГОРУБСО" АД;

Семейно положение: женен, с две деца

За контакти:

 • Тел. +359 3071 25 70
 • Факс: +359 3071 40 23
 • e-mail: rsevriev@abv.bg

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил