GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Заместник-кмет на Община Златоград

Име: Елмира Боянова Угорлиева-Пехливанова

Дата на раждане: 04 октомври 1973 г., в гр. Златоград

Образование:
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски"
 • СОУ „Антим І", гр. Златоград
 • ОУ „Васил Левски", гр. Златоград

Квалификация: Магистър по българска политика и управление

Специалност: Политология

Допълнителна квалификация:

 • Декември 2007 г. ФРМС - Практическо обучение за фасилитатори
 • Декември 2005 г. Български център за нестопанско право, Фондация за развитие на гражданското общество - Унгария, ААМР - Засилване на съдебните инициативи в България

 • Март 2005 г. ФРМС - Подготовка на проекти
 • Април-септември 2003 г. Фондация за развитие на предприемачеството - Регионална структурна политика на ЕС; Мониторинг и оценка на проекти
 • Юни 2002 г. Американска агенция за международно развитие и ФРМС - "Обслужване на гражданите"
 • Юни 2000 г. СУ "Св. Климент Охридски" и Държавното училище по туризъм - Испания - "Концепции за развитие на позитивно отношение към туризма"

Професионален опит:

 • 02.04. 2008 г. - към момента - Заместник-кмет на община Златоград
 • 08.2005 г. - 03.2006 г. - Ръководител на проект „Отворени врати" по програма ИУСС на ААМР
 • 15.12.2004 г. - 15.06.2005 г. - Ръководител на проект „Здрав дух в здраво тяло", финансиран от фондация „ЕкоОбщност"
 • 31.11.2004г.- 31.10.2005 г. - Координатор на проект „Градове на приятелството" по програма PHARE - трансгранично сътрудничество България - Гърция BG 2002/000-624-05.11;
 • 15.12.2003 г. - 15.12.2004 г. - Ръководител на проект по програма PHARE - трансгранично сътрудничество България - Гърция;, Ръководител на проект "Екоекспедиция в Златоград" по програма Младеж на Министерството на младежта и спорта;
 • 06.01.2000 г. - 06.02.2004 г. - Старши експерт "Култура, туризъм и младежки дейности", в Общинска администрация, Златоград

Семейно положение: омъжена, с две деца

За контакти:

 • Тел. +359 3071 23 40
 • Факс: +359 3071 40 23
 • e-mail: deputy_mayorzlatograd.bg
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил