GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Кмет на Община Златоград

Име: Мирослав Митков Янчев

Дата на раждане: 22 май 1971 г., гр. Златоград

Образование:

  • Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
  • ТМТ "Христо Ботев", гр. Смолян, специалност „промишлена електроника"
  • ОУ "Васил Левски", гр. Златоград

Квалификация: Бизнес Администрация

Специалност: Магистър по управление на бизнеса

Професионален опит: 

  • 11.2007 - към момента - Кмет на Община Златоград
  • 02.1998 г. - 11.2007 г. - Управител на „Дружество за заетост и структурно развитие Златоград-Кирково" ООД, гр. Златоград;

  • 05.2005 г. - 07.2006 г. - Управител на „Минстрой Мадан" ЕООД, гр. Мадан;

Семейно положение: Женен, с едно дете

За контакти:

  • Тел. +359 3071 25 51
  • Факс: +359 3071 40 23
  • e-mail: yanchev.miroslav@gmail.comУебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил