GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Данни за водата

 

Данни за водата в р.Върбица и водопроводната мрежа на Златоград

Относно
1. Информация за състоянието на река Върбица и качеството на питейната вода за град Златоград и село Старцево към 09.02.2017 г.
2. Становище за състоянието на хвостохранилище "Ерма река" [ 10.02.2017г. ]
3. Информация за качеството на питейната вода за град Златоград и село Старцево към 10.02.2017 г.
4. Информация за качеството на водата в река Върбица към 09.03.2017г.
5. Информация за качеството на водата в шахтовите водоснабдителни кладенци към 10.03.2017г.
6. Информация за качеството на водата от „изход преливник” на хвостохранилището, получена на 13.03.2017 г.
7. Покана за участие в работна среща [ 14.03.2017г. ]
8. Кметът на Община Златоград - господин Янчев свика работна среща във връзка с гражданска петиция против замърсяването на р. Върбица [ 15.03.2017г. ]
9. Резултати от изпитванията на питейната вода в Златоград [ 28.03.2017г. ]
10. Протоколи от изпитване на питейната вода в Златоград, към 29.03.2017 г.
11. Становище на УАСГ [ 31.03.2017г. ]
12. Протокол за изследване на водата в р.Върбица за м. 04.2017г.
13. Протокол за изследване на водата в р.Върбица за м. 09.2017г.
14. Протокол за изследване на водата в р.Върбица за м. 10.2017г.
15. Протокол за изследване на водата в р.Върбица за м. 11.2017г.
16. Протоколи от изследване на водата в р.Върбица от 01.12.2017г.
17. Съобщение във връзка с хвостохранилище „Ерма река” [ 06.12.2017г. ]
18. Анализ на резултати от взети проби, предоставени от „Горубсо Златоград” АД, Доклад за контрол-собствен мониторинг, както и Протоколи за резултатите от изпитването [ 07.12.2017г. ]
19. Протоколи от „Вик” ЕООД Смолян с данни за качествата на питейната вода в Златоград [ 08.12.2017г. ]
20. Водата в гр. Златоград и с. Старцево е годна за питейно – битови цели
Новина от интернет страницата на Регионална здравна инспекция гр. Смолян »
[ 08.12.2017г. ]
21. Изследвания от шахтовите кладенци 1, 2 и 4 на водата за питейни нужди [ 14.12.2017г. ]
22. Протоколи от изпитване на отпадъчни води на изход тунел Хвостохранилище „Ерма река” [ 14.12.2017г. ]
23. Протоколи за изследване на питейната вода от шахтови кладенци 1, 2 и 4 от 09.01.2018г.
24. Информация за състоянието на река Върбица, първи анализи от 30.01.2018г.
25. Протоколи от изпитване на питейната вида от 1, 2 и 4 шахтов кладенец и водоснабдителната мрежа в град Златоград от 29.01.2018г. на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян.
26. Информация относно проведен от РЗИ Смолян, в периода 01.02.2018 г. – 16.02.2018 г., мониторинг на питейната вода за периода и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания
27. Изследвания на питейната вода от централен водоизточник и местни водоизточници, в периода 01.01.2018г. - 20.01.2018г.
28. Изследвания на отпадъчни води на изход тунел Хвостохранилище от 25.01.2018г. и 29.01.2018г.
29. СЪОБЩЕНИЕ по повод отправено официално запитване от Общинска администрация Златоград до Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, относно изпратена проба от мъртва риба по поречието на р. Върбица[27.02.2018г.]
30. Изследвания на питейна вода от местни водоизточници в гр. Златоград[09.05.2018г.]
31. Изследвания на питейна вода в гр. Златоград и с. Старцево от централен водоизточник[09.05.2018г.]
32. Протокол от изследване на питейната вода в гр. Златоград[18.07.2018г.]
33. Протокол от изследване на питейната вода в гр. Златоград[17.08.2018г.]
34. Протоколи от изпитване на отпадъчни води, взети на изход тунел Хвостохранилище „Ерма река”[07.12.2018г.]
35. Протоколи от изпитване на питейната вода взета от пунктове – Шахтов кладенец № 1, Шахтов кладенец № 2 и пункт Община Златоград[19.12.2018г.]
36. СЪОБЩЕНИЕ[20.12.2018г.]
37. Протоколи от изпитване на отпадъчни води на изход тунел ХХ „Ерма река” от проби, взети на 18.12.2018г.[28.12.2018г.]
38. Прединвестиционно проучване за водоснабдяване на гр. Златоград и изграждане на пречиствателна станция за питейни води[01.01.2019г.]
39. Протоколи от изпитване на питейната вода на РЗИ гр. Смолян за периода от 01.01.2019г. до 01.07.2019г.[12.07.2019г.]
40. Протоколи от изпитване на питейната вода от 05.03.2020г.,06.03.2020г. и 09.03.2020г.[10.03.2020г.]
41. Протоколи с резултати от изпитване на води от взети проби на изход тунел на ХХ "Ерма река", преди заустване на р. Голяма, с. Ерма река, Община Златоград[18.03.2020г.]
42. Протоколи с резултати от изпитване на води от взети проби от Басейнова дирекция "Източно беломорски район"[18.03.2020г.]

 

 

 

 

Календар

«  Ноември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Генерален план
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил